Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

manama
3521 2729 300
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
manama
5929 0223 300
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
manama
9245 9e7e 300
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
0932 f4ff 300
Reposted fromoolacile oolacile viaRozaa Rozaa
manama
1225 e657 300
Reposted fromavooid avooid viaRozaa Rozaa

July 08 2015

manama
5977 6cc8 300
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
manama
manama
6857 bdc2 300
Reposted fromrenirene renirene viamaaartynnn maaartynnn
manama
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
manama
Jeśli dwie osoby mają być razem to w końcu znajdą na to sposób.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata

July 07 2015

manama
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/

July 06 2015

manama
8507 746b 300
Reposted fromiamstrong iamstrong viajustshineon justshineon
manama
Utrudniam to sobie. Najprościej byłoby nie myśleć, nie chcieć, nie czuć. Zapomnieć.
— Bezimienna
manama
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts

July 04 2015

manama
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaunco unco
manama
8196 6bd5 300
Reposted fromwazelina wazelina viadobby dobby
manama
0363 70d9 300
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata

July 02 2015

manama
Są takie dni, kiedy nawet własne towarzystwo jest nie do zniesienia.
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viaBrilliant Brilliant
manama
2242 9887 300
Reposted fromnfading nfading viaBrilliant Brilliant
manama
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaBrilliant Brilliant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl