Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

manama
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrilliant Brilliant
manama
3922 74e7 300
Reposted fromincentive incentive viaSkydelan Skydelan

July 01 2015

manama

June 26 2015

manama
manama
manama

June 24 2015

manama
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viastaystrongangie staystrongangie
manama
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameovv meovv
9719 4687 300

bmxf:

This is like all I want in life

Reposted fromtheolicious theolicious viahumbug humbug
manama
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viadamagedsoul damagedsoul

June 23 2015

manama
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viacrambie crambie

June 22 2015

manama
manama
7094 5476 300
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaLove-Life Love-Life
manama
właśnie zrozumiałam jak to działa. nie powinnam czekać, aż się odezwiesz. nie powinnam się tym zamartwiać, analizować. po prostu będę żyć swoim życiem, a jeśli się odezwiesz to się odezwiesz i tyle. ale zastanawianie się nie ma sensu bo nic tu nie zmieni.
Reposted fromawaken awaken viaLove-Life Love-Life

June 20 2015

manama
manama
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
— już nigdy
manama
manama
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
manama
8230 4afb 300
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl